Feliz 2008!


Akemashite omedeto gozaimasu!
Kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu!


Traduzindo: FELIZ ANO NOVO, CAMBADA!!!

1 comments:

Dougmian disse...

Feliz Ano Novo!!!